O autorovi


Člověk chce uletět kamsi v dáli, ale nemá křídla jako ptáci. Dobře zná směr a cestu, ale nemá možnost svůj záměr vykonati. Přesto, že k lidem mluví, druzí neslyší a bezmezně hledí. Chodívá samotami a širými stráněmi, kde snad najde to, co touží vykonati. Tam kukačka v dáli zpívá, tu píseň o létě. O létě plném radosti, kde ptáci švitoří, jak všechno kvete a včeličky zpívají tu píseň o létě. To toužil jeden malý chlapeček, přejít lesy a hory, aby se navrátil kamsi v dáli. Tam po čase nalezl co hledal, klid a vůni přírody. Marně však toužil a přál si, ten pocit žíti každým dnem. I splnilo se jednou přání chlapečka, když vyrostl a zmoudřel. Tu zjistil, že vše co hledal má již dávno v sobě. Tak nalezl chlapeček svůj niterný poklad, který kdykoli použil, tak lid obšťastnil a v sobě konečně nalezl klid. Otevřel srdce všem chudým pocestným, aby jim umožnil najít co hledají. Přeci to největší bohatství, žít v lásce a pokoji. Jan Valášek.
Tak v jisté době, při shodě šťastných i nešťastných náhod a různých životních těžkostech, kdy jsem byl vnějšími okolnostmi donucen často až na hranicích fyzických a psychických možností pootočit směr úvah a začít svět chápat tak trochu jinak, jsem se při studiích klarinetu na Pražské konzervatoři a později na Akademii múzických umění v Praze, začal zajímat o alternativní medicínu, ke které mne dovedly vlastní zdravotní potíže. Toto období nebyla vůbec žádná radostná procházka, ale postupně jsem zjistil, že vše je vlastně jak má a toto téma mi začíná být velice blízké. Zde bych rád vzpomněl na pana Ivana Rybjanského, paní Marcelu Hanušovou Priessnitzovou a pana Radka Hriba. Právě oni mi v těch nejhorších životních situacích pomohli.

Takto jsem tedy postupně získával více a více informací o biorezonanci, psychoterapiích, léčbě energií a léčivých bylinách, neboť jsem si sám těmito věcmi a situacemi procházel. Inu, nebylo jiné východisko. Nejvíce mne přitahovaly Amazonské byliny z Jižní Ameriky. Do jejich tajemství jsem se nořil velkým zájmem a žasl jsem, co všechno tyto byliny dokáží vykonat pro zdraví člověka. V tento čas jsem také měl možnost blíže poznat několik předních českých léčitelů, které jsem zde již zmínil. Od nich jsem měl příležitost se přibližně pět let učit, konzultovat a čerpat jejich významné poznatky a zkušenosti, které přesahovaly více jak 35 let. Měl jsem silnou touhu začít předávat tyto informace dále a začít takto pomáhat lidem. Vím, že neexistují náhody, ale určitou shodou šťastných situací po pětiletém úsilí a dřině, mi bylo umožněno vytvořit metodu s názvem 111 Music. Tehdy jsem si říkal, pokud by to udělalo šťastné jedno jediné dítě, tak to celé mnohaleté úsilí mělo smysl a význam. Mějte co nejkrásnější a nejradostnější zbytek vašeho dne.