autor


Tak v jisté době, při shodě šťastných i nešťastných náhod a různých životních těžkostech, kdy jsem byl vnějšími okolnostmi donucen často až na hranicích fyzických a psychických možností pootočit směr úvah a začít svět chápat tak trochu jinak, jsem se při studiích na Pražské konzervatoři a později na Akademii múzických umění v Praze, začal zajímat o alternativní medicínu, ke které mne dovedly vlastní zdravotní potíže. Toto období nebyla vůbec žádná radostná procházka, ale po nějaké době jsem zjistil, že vše je vlastně jak má a toto téma mi začíná být velice blízké.

A tak jsem získával stále více informací o biorezonanci, hlubinných abreaktivních psychoterapiích, léčbě energií a léčivých bylinách, neboť jsem si sám těmito věcmi a situacemi procházel. Inu, nebylo jiné východisko. Nejvíce mne přitahovaly Amazonské byliny z Jižní Ameriky. Do jejich tajemství jsem se nořil velkým zájmem a žasl jsem, co všechno tyto byliny dokáží vykonat pro zdraví člověka. Zde bych rád vzpomněl na paní Marcelu Hanušovou Priessnitzovou. Právě ona mi v těch nejhorších životních situacích nesmírně a především zcela nezištně pomáhala a to celých šest let.

Během této doby, jsem tak měl příležitost se učit, konzultovat a čerpat její mnohaleté poznatky a zkušenosti. Měl jsem silnou touhu začít předávat tyto informace dále a začít takto pomáhat lidem. Vím, že neexistují náhody, ale určitou shodou šťastných situací po šestiletém úsilí a dřině přišla na svět metoda s názvem 111 Music. Již při tvorbě této metody, jsem si přál jednu a tutéž věc. Pomoci skrze tuto metodu co největšímu množství dětí a vykouzlit nejen na jejich obličeji, ale i uvnitř stále trvající pocit klidu, lásky a harmonie, který budou šířit mezi své rodiče, prarodiče, kamarády a dělat tak lidem kolem sebe stále větší radost s pocity štěstí. To je cíl a poslání této metody.

Mějte co nejkrásnější a nejradostnější zbytek vašeho dne. Jan Valášek.