METODA 111 MUSIC


Metoda s 30 letou zkušeností. 
 


VYKROČTE CESTOU SRDCE

INTUITIVNÍ TVOŘIVOSTÍ K DOKONALOSTI A HARMONII


Žáci nepoužívají k výuce předem předtištěná cvičení. Jsou totiž autory veškerých vzniklých skladeb. Po čase se žák stává samostatným skladatelem, který komponuje podle vlastních obrázků, fotografií, svých příběhů, pocitů, nálad atd. Žák má možnost zažít přímé propojení s přírodou a najít si k ní prostřednictvím hudby svůj vlastní pozitivně relaxační vztah, který může v budoucnu zužitkovat.


Odborný hudebně teoretický dohled nad metodou 111MUSIC převzal hráč Státní opery Praha a pedagog ZUŠ Kolín klarinetista Mgr. Jaromír Valášek se svoji více než třicetiletou praxí ve svém oboru, který je zároveň jedním ze spoluautorů. Byl to právě on, kdo před více jak třiceti lety začal přemýšlet, jakým jiným způsob by bylo možné začít vyučovat děti hře na hudební nástroj. Za tuto řadu let vytvořil pevné základy, na kterých postavil své vyučování a na kterých se mohl zrodit první plod hudební metody. Trvalo dlouhou dobu, než vše uzrálo a postupným zkoušením a vylepšováním bylo celé dílo dovedeno k dokonalosti.

Mgr. Jaromír Valášek je Absolventem oboru hry na klarinet na pardubické konzervatoři a Akademii múzických umění Praha. Od roku 1990 působí jako klarinetista orchestru Státní opery Praha a jako pedagog na Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně. Věnoval se také komorní hře v souboru Harmonia Mozartiana Pragensis a je dlouholetým hráčem v dechové kapele Veselka Ladislava Kubeše.


Co charakterizuje naši hudební metodu


Naším cílem je právě od těch nejmenších, to znamená od dětí přicházejících učit se hře na nástroj, ale i všech ostatních osob v jakémkoli věku obnovit ten správný pocitový vztah k hudbě, kterým následně může člověk ovlivňovat i svoje nálady, potažmo i vlastní vztahy s okolím a celkově zlepšovat přístup k životu a mnoho dalšího. Metoda je založena na zcela svobodném rozvíjení hudebního talentu, představivosti, hudebním smýšlení a v neposlední řadě se pracuje na zcela jedinečném a plně individuálním skládání vlastních žákových skladbiček. Ty vznikají přímo při hodině za lehké pomoci pedagoga a jsou tvořené přesně na míru každému žákovi, neboť si je vytváří žák sám s přihlédnutím na jeho schopnosti a dovednosti.

Tímto odpadá pravidelný stereotyp v podobě již předtištěných skladeb, které u mnohých vyvolávají zbytečný stres z neúspěchu a následnou nervozitu. Veškerá vzniklá cvičení či skladby jsou plně jedinečné a nezaměnitelné. Při výuce pracujeme se zvukovými projevy přírody v podobě vlastních a plně autentických zvukových nahrávek. Žák má možnost zažít přímé propojení s přírodou a najít si k ní prostřednictvím hudby svůj vlastní pozitivně relaxační vztah, který může v budoucnu zužitkovat. Jedná se o uklidňující a harmonizující nahrávky přírody, které podbarví lehká melodie klarinetu či zobcové flétny absolutním klidem a mírem. To vše a mnohem více nabízí naše jedinečná nová hudební metoda 111MUSIC.


HUDEBNÍ SLABIKÁŘ 

pro mladší děti


UČEBNICE + METODICKÁ PŘÍRUČKA

pro starší děti

Ukázka, jak může vypadat dětská skladbička:Jak již bylo mnohokrát řečeno, vše je založeno plně na svobodné tvorbě a představivosti žáka, který dle své fantazie a za mírné korekce pedagoga nakreslí jeden z mnoha svých obrázků, ze kterého následně vznikají skladby.

I takto může vypadat dětská skladbička v podobě nakresleného obrázku

Dovolte mi nyní, abych na samotném závěru shrnul kompletní podstatou a fungováním této metody. Tato výuková metoda a s ní spojený způsob práce, je totiž v mnoha postupech odlišná od současných standardních postupů výuky hudby, se kterými se v dnešní době běžně setkáváme. Vše je víceméně založeno na individualitě žáka a jeho vnímání učitelem, který následně pracuje s aktuálními možnostmi a talentem žáka. Empatický a zkušený pedagog, vede v klidné atmosféře a s ohledem na momentální rozpoložení a schopnosti žáka, vyučovací hodiny, s cílem naučit jej hře na flétnu či později i na jiný hudební nástroj tak, aby žák na hodiny přicházel rád, aby jej nástroj těšil a ne stresoval.       

Jemné a nenásilného vedení učitele je podstatou správně vedené hodiny. Přesný průběh a vyústění hodiny nikdy dopředu neplánujeme, záleží hlavně na tom, aby žák odcházel s určitým novým poznatkem, který je sám schopen přijmout, zvládnout a aby odcházel v pohodové náladě a s nadšením do další hry.Před zahájením této výuky obeznámíme rodiče s tím, v čem spočívá tato metoda. Vysvětlíme, že se jedná především o zcela diametrální přístup k hudební výuce, který řada rodičů vůbec nezná a se kterým se ještě nikdy nesetkala Výuka je vždy individuální bez ohraničených a pevných mantinelů v požadavcích, které klademe na žáka. 

Dítě tímto svobodným přístupem a následnou hudební realizací vlastní fantazie má možnost spojit hudbu, představy, potažmo vlastní pocity, emoce a nálady se svou schopností a dovedností. Skládá si vlastní hudební motivy za korekce a pomoci svého učitele, které pak následně může rozvíjet i jinak než hudebně, třeba jako tvoření jednoduchých textů ke svým skladbičkám, vlastních obrázků atd. Představivost dítěte dále podporujeme v této metodě tím, že jej necháme poslouchat některou z melodií, která se nachází na CD, které je součástí učebnice pro děti. Na CD je vlastní relaxační hudba a jsou zde použity zvuky přírody, například šumění lesa, louky, zpěv ptáků, tekoucí voda, horský potůček atd. Učitel zde žáka může motivovat i tím, že mu sám přehraje vlastní kratší hudební motiv na nástroj. Samotná učebnice je koncipovaná tak, že si žák může vlastní tvorbu do učebnice zapisovat, doplňovat vlastní texty, obrázky atd. Hlavní myšlenka celé této metody vychází z pradávné podstaty, že hudba léčí duši. Hudba nesmí stresovat. V současné době se na tuto podstatnou, jakoby léčebnou schopnost hudby trochu pozapomíná. Naším cílem je právě od těch nejmenších, to znamená od dětí přicházejících učit se hře na nástroj, obnovit ten správný pocitový vztah k hudbě, kterým následně může člověk ovlivňovat i svoje nálady, potažmo i vlastní vztahy s okolím a celkově zlepšovat náladu a přístup k životu.             

              autor  Jan Valášek