PoděkováníRád bych poděkoval následujícím osobám, které jsem měl možnost na své cestě potkat. Právě oni mi kdysi dávno pomohli, předali své znalosti, zkušenosti a nasměrovali mou duši tam, kde nalezla svůj cíl. Jan Valášek.