METODA 111 MUSIC

original thing from the Czech Republic

Jan Valášek, DiS. - autor metody  

Pražská konzervatoř - prof. MgA. Milan Polák a Mgr. Miroslav Plechatý.

Akademie múzických umění v Praze - prof. Mgr. Vlastimil Mareš, doc. MgA. Jan Mach, Ph.D.

10 let pedagogická činnost v ZUŠ.Mgr. Jaromír Valášek - odborný metodický konzultant 

Konzervatoř Pardubice - Mgr. Ludvík Posekaný.

Akademie múzických umění v Praze - prof. Milan Etlík a prof. Vlastimil Mareš. 

Klarinetista divadelního orchestru Státní opery /Národního divadla v Praze s 33 lety pedagogické činnosti v ZUŠ.

Co metoda obsahuje

Podcast o metodě 111 Music pro TV Cesty k sobě 

Co tato metoda přináší?

Jemné a nenásilné vedení učitele je podstatou správně vedené hodiny metodou 111 Music. Přesný průběh a vyústění hodiny nikdy dopředu neznáme, záleží hlavně na tom, aby dítě odcházelo s určitým novým poznatkem, který je samo schopno přijmout, zvládnout, a aby odcházelo v pohodové náladě a s nadšením do další hodiny. Výuka je vždy individuální bez ohraničených a pevných mantinelů v požadavcích. Dítě tímto svobodným přístupem a následnou hudební realizací vlastní fantazie, má možnost spojit hudbu, představy, potažmo vlastní pocity, emoce a nálady se svou schopností a dovedností. 

Skládá si vlastní hudební motivy za korekce a pomoci svého pedagoga, které pak následně může rozvíjet i jinak než hudebně, třeba jako tvoření jednoduchých textů ke svým skladbičkám, vlastních obrázků, využít tvořivé techniky Hudebních myšlenkových map atd. Hlavní myšlenka celé této metody vychází z pradávné podstaty, že hudba léčí duši. Hudba nesmí stresovat. V současné době se na tuto podstatnou, jakoby léčebnou schopnost hudby trochu pozapomíná. Cílem této metody je u každého žáka obnovit ten správný pocitový vztah k hudbě, kterým následně může člověk ovlivňovat i svoje nálady, psychické rozpoložení, potažmo i vlastní vztahy s okolím a celkově zlepšovat svoji náladu, vyrovnanost a přístup k životu.