Stávám se sebevědomím člověkem a lépe zvládám stresI to je jeden z mnoha dalších benefitů metody 111 Music. Nejen, že dětem roste přirozeně sebevědomí, ale pokud se již nějaký problém objeví, mohou skrze speciálně vytvořenou techniku v Hudebním slabikáři danou situaci tzv. přerámovat a to zcela neinvazivním způsobem na základě hudby. Pomocí terapeutického schématu hudebních myšlenkových map, dokážeme společně danou událost přetvořit do situace, která je příjemná a bezpečná. Následným přehráváním dítě zjišťuje, že vše může být zcela jinak, jelikož vše souvisí se vším. Stále však hovoříme o imaginaci a představě, která ve spojitosti s hudbou, má nepředstavitelnou moc, sílu a to v každém věku.