Utvářím harmonické vztahy kolem sebe

Vše souvisí se vším a tak i rodinné vztahy jdou ruku v ruce s onou metodou. Děti do své tvorby zapojují předně ty nejbližší, což jsou rodiče. Jelikož mají dobrý pocit ze svých skladbiček, přirozeně o nich říkají i ostatním lidem, což jsou sourozenci, prarodiče, teta, strýc. Díky tomu přirozeně utváří harmonické rodinné vazby a sbližují díky své hudbě ostatní členy rodiny a všechny kolem nich. Představte si, že jste babička a máte vnoučka. Aniž byste věděla, že vnouček chodí na výuku hudby skrze tuto metodu, jednou k Vám přijde domů a řekne Vám, že o Vás složil písničku. To však ale není vše. On Vám detailně popíše celý příběh a v něm jednotlivé části a úseky. Následně Vám to třeba představí i graficky a poté zahraje. Jak se nyní cítíte, když to slyšíte naživo? Co dělají Vaše pocity ve vztahu k vnoučkovi? A to je právě ono. Hudba totiž odnepaměti sbližuje a léčí nejen tělo, ducha, ale i duši.