.
 111 MUSIC®

original thing from the Czech Republic

.


Poděkování

Rád bych poděkoval následujícím osobám, které jsem měl možnost na své cestě potkat. Právě oni mi kdysi dávno pomohli, předali své zkušenosti a znalosti, díky kterým jsem se mohl inspirovat na své cestě.


Prof. Mgr. Jiří Hlaváč, Prof. Mgr. Vlastimil Mareš, Marcela Hanušová Priessnitzová,Mgr. Petr Svoboda, Mgr. Jaromír Valášek

6 pilířů metody 111 MUSIC®

1. Sám si vybírám, co budu tvořit.

2. Utvářím harmonické vztahy kolem sebe.

3. Hudba mě naplňuje a vnímám skrze ní radost. 

4. Stávám se sebevědomím člověkem a lépe zvládám stres.

5. Skrze tuto metodu vstupuji do světa hudby, snů a fantazie.

6. Žiji šťastný, naplněný a láskyplný život ve spojení s přírodou.

Autor a spoluautoři

Jan Valášek, DiS.

Jan Valášek je autorem metody. Studoval hru na klarinet na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění v Praze. 10 let vyučuje v Základní umělecké škole děti hře na zobcovou flétnu a klarinet. 

Marcela Priessnitzová

Marcela Priessnitzová se zabývá zdravým životním stylem, který ji provází celým životem. Více než 20 let se tomuto tématu věnuje profesionálně. Na metodě se podílela jako spoluautor. 

MgA. Jaromír Valášek

Jaromír Valášek obohatil metodu jako odborný metodický konzultant při tvorbě metodiky. Studoval konzervatoř Pardubice a Akademii múzických umění v Praze. V současné době působí jako klarinetista divadelního orchestru Státní opery  v Praze s 33 lety pedagogické činnosti  v Základní umělecké škole.

Nadčasovost a jedinečnost - to je metoda 111 MUSIC® 

Jemné a nenásilné vedení učitele je podstatou správně vedené hodiny metodou 111 MUSIC®. Přesný průběh a vyústění hodiny nikdy dopředu neznáme, záleží hlavně na tom, aby dítě odcházelo s určitým novým poznatkem, který je samo schopno přijmout, zvládnout, a aby odcházelo v pohodové náladě a s nadšením do další hodiny. Výuka je vždy individuální bez ohraničených a pevných mantinelů v požadavcích. Dítě tímto svobodným přístupem a následnou hudební realizací vlastní fantazie, má možnost spojit hudbu, představy, potažmo vlastní pocity, emoce a nálady se svou schopností a dovedností. Skládá si vlastní hudební motivy za korekce a pomoci svého pedagoga, které pak následně může rozvíjet i jinak než hudebně, třeba jako tvoření jednoduchých textů ke svým skladbičkám, vlastních obrázků, využít tvořivé techniky Hudebních myšlenkových map atd. Hlavní myšlenka celé této metody vychází z pradávné podstaty, že hudba léčí duši. Hudba nesmí stresovat. V současné době se na tuto podstatnou, jakoby léčebnou schopnost hudby trochu pozapomíná. Cílem této metody je u každého žáka obnovit ten správný pocitový vztah k hudbě, kterým následně může člověk ovlivňovat i svoje nálady, psychické rozpoložení, potažmo i vlastní vztahy s okolím a celkově zlepšovat svoji náladu, vyrovnanost a přístup k životu.